Mededelingen


Reacties op volgende mededeling:

Bestuur SZVL - 08/05/2012

Er is de laatste weken heel wat te doen geweest om de fairplayprijs.
Normaal stond ZVC Porto Alegre hier aan de leiding, maar ....

De feiten:
Bij navraag (24/04/12), door de gerechtigd-correspondent van de SZVL, aan de VZVB blijkt dat er nog een boete zal aangerekend worden aan ZVC Porto Alegre voor het niet voorleggen van de licentielijst op vrijdag 16 maart (wedstrijd tegen ZVC Damberd). Het ligabestuur is hiervan niet op de hoogte. Nochtans is de afspraak : indien een ploeg geen licentielijst bij zich heeft, wordt de licentielijst van de SZVL gevraagd, op 16 maart is dit niet gebeurd. Wanneer we de afgevaardigde hiermee confronteren zegt hij dat hij niet aanwezig was op deze wedstrijd en dat de persoon welke terreinafgevaardigde was, deze functie voor de eerste maal uitvoerde en van de werkwijze niet op de hoogte was. Het ligabestuur is echter van mening dat het om misleiding van het ligabestuur gaat. ZVC Porto Alegre stond op dat moment aan de leiding van het fairplayklassement van de SZVL. Wanneer we de opstelling (wedstrijd 16/03/12) van ZVC Porto Alegre opvragen bij de competitieleider blijkt dat de ploegafgevaardigde, Dhr. Van Lerberghe Nick, als speler aanwezig was op deze wedstrijd. Wanneer we hem hiermee confronteren meldt hij : - ja jongens, ja dan deed ik mee maar ik heb niks ingevuld dat was Dimitri Latomme. Als ik speel vul ik niks in. Geef de Fairplayprijs maar Camerados, moet em al nier meer hebben, jongens toch -
Wanneer we melden dat het ligabestuur op zaterdagavond 28 april een beslissing zal nemen en dat het bestuur wellicht geen rekening moet houden met zijn uitspraak dat ze de fairplayprijs niet meer willen, volgt er geen reactie meer van Dhr. Van Lerberghe

Besluit: Het ligabestuur beslist om een boete (2,50 euro) voor niet voorleggen licentielijst aan te rekenen (+1 strafpunt). Tevens wordt er een boete voor onsportief gedrag (40 euro) aangerekend (+1 strafpunt) aan ZVC Porto Alegre.
Hierdoor wordt de Fairplayprijs gewonnen door De Camerados. Zoals de afgevaardigde van ZVC Porto Alegre wenste.

ZVC Porto Alegre heeft de uitspraak niet afgewacht en maakte ons op 28 april kenbaar dat zij niet meer verder spelen in onze liga. Zij zullen aantreden in de liga Kleit.

 
Lees reacties | Geef zelf een reactie

Naam:
Email:
Uw reactie:

[Terug naar mededelingen]