Overzicht boetes


Het betreft hier een overzicht van boetes die opgelegd worden door de liga.
Namens de V.Z.V.B. wordt er per dossier administratiekosten (20 Euro) aangerekend.
(Enkele voorbeelden : Rode kaart, onverwittigd forfait, gestaakte wedstrijd enz…)
Er moet ook aan de V.Z.V.B. een boete betaald worden voor een gele kaart. Deze bedraagt 5 Euro.

Zie intern reglement hoofdstuk 5