Overzicht boetes


Het betreft hier een overzicht van boetes die opgelegd worden door de liga.
 
Aanmaningsbrief 5 Euro
Ontbreken van licentie 5 Euro
Niet voorleggen licentielijst 5 Euro
Niet wegplaatsen van de doelen na de laatste wedstrijd 5 Euro
Rookverbod 5 Euro
Kleedkamer niet proper 5 Euro
Disciplinaire boete 10 Euro
Laattijdig betalen van schuld 10 Euro
Administratieve boete 10 Euro
Verwittigd forfait 20 Euro
Onsportief gedrag 40 Euro
Forfait zonder verwittiging 50,00 Euro
Algemeen forfait 150,00 Euro

Namens de V.Z.V.B. wordt er per dossier administratiekosten (20 Euro) aangerekend.
(Enkele voorbeelden : Rode kaart, onverwittigd forfait, gestaakte wedstrijd enz…)
Er moet ook aan de V.Z.V.B. een boete betaald worden voor een gele kaart. Deze bedraagt 3,25 Euro.